Nasıl Üye Olunur?

Nasıl Rotary üyesi olabilirim?

Bir adayın üye olabilmesi, üyelik için yeterli özelliklere sahip olmasına ve Kulüp Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun kabulüne bağlıdır.

Yeni Üye nasıl seçilir?

Öncelikle, teklif eden üyenin referansı için doldurduğu "YENİ ÜYE ADAY FORMU" sekreterlik kanalı ile Kulüp Yönetim Kurulu'na iletilir.
Yönetim Kurulu adayın yeterliliğine kanaat getirir ise, aldığı bir kararla beraber "ÜYELİK KOMİTESİ" ve "SINIFLANDIRMA KOMİTESİ"nin incelemesine; kulüp sekreterinin takibi dahilinde sunar.

Komitelerin inceleme sonuçlarına göre;

Olumsuz rapor sonucunda öneren üyeye bilgi verilerek dosya kapatılır; olumlu olması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile üye ziyareti gerçekleştirilerek "BAŞVURU FORMU" doldurulur. Ayrıca yeni üyelik bilgisi kulüp ve bağlı bölgeye, üyenin izni dahilinde anons edilir.
Anonsu takip eden 10 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli herhangi bir itiraz gelmez ve üyelik giriş ödemesi yapılmış ise, alınan Yönetim Kurulu kararı ile kulübe üyelik gerçekleşmiş olur.
Yazılı bir itiraz olması durumunda, Yönetim Kurulu bir sonraki toplantısında durumu değerlendirerek oylamaya sunar. İtiraza karşın Yönetim Kurulu üyenin katılımını uygun bulursa üyelik kabul edilmiş olur.