Rotary Hakkında

 
 
 

Rotary Nedir?

Amacı, hizmetin teşvik edilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olan girişimlerin desteklendiği br oluşumdur.
Kurulan bağlantı ve dostlukların birer fırsata çevrilmesi ve karşılıklı fayda sağlaması, meslek hayatında yüksek ahlaki standartlar ile davranılması, faydalı mesleklerin değerinin bilinmesi ve üyesi olan her "ROTARYEN"in mesleğini bireylere ve topluma fayda sağlayabileceği bir araç olarak görmesi ve bu doğrultuda iyileştirmesini teşvik eder.
Rotaryenler "Hizmet İdeali"ni kişisel, meslek ve toplum hayatında ön planda tutarak dostluk ilişkileri kurmaya; global bir ölçekte anlayış, iyi niyet ve barışın geliştirilmesine yönelik çalışmaya gayret ederler.

Rotary;

- Yaşam biçimine dönüşmüş bir anlayıştır,
- Topluma mal olmuş şeffaf bir oluşumdur,
- Global çapta ilişkiler kurma fırsatı sağlar,
- Yeni dostluk ve arkadaşlıkların oluşması ve gelişmesine zemin hazırlar,
- İş insanları arasında bilgi, destek ve motivasyon paylaşımını sağlar,
- Toplumun oluşan dostluklar ile daha insancıl gelişimde bulunmasına katkı yaratır,
- Üyelerin lider bireyler olarak kendilerini geliştirmelerini mümkün kılar,
- Global barışın ve ilişkilerin gelişiminde faydalı etkilerde bulunur.

Rotary; KENDİNDEN ÖNCE HİZMET amacı ile tanımlanmaktadır.

Global ölçekte tüm Rotary üyeleri; bu amaç doğrultusunda bir araya gelmektedir.
Rotary, dünya çapında 1.2 milyon kişinin, komşuların, dostların, liderlerin ve çözüm odaklı bireylerin yer aldığı ve kalıcı çözümler üretebilmek adına bir araya geldiği bir oluşumdur.
Gerçek çözümler gerçek bağlılık ve vizyon gerektirir. 110 yıldan daha uzun bir zamandır, Rotary üyeleri tutkularını, enerjilerini ve zekalarını sürdürülebilir projeler için kullanmaktadır. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için bu ilkeye bağlı kalarak hizmet vermeye devam ediyoruz.
 

Dünya Üzerinde

35000

'den fazla Kulüp

Üye Sayısı

1.2

Milyon

%91

Programlara Harcanan
Gelir Oranı