Önceliklerimiz

 
 
 

Öncelikli Alanlarımız

about_peace

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü


about_peace_2
Anlaşmazlık bizim için kabul edilebilir bir durum değildir. Rotary projeleri, anlayışı destekleyen ve anlaşmazlıkların çözümünü teşvik eden eğitimlerin yer aldığı temellere oturmaktadır. Hizmet projelerimiz, gönüllü katılımlarımız ve burs desteklerimiz ile anlaşmazlıklara sebep olan eşitsizlik, etnik ayrımcılık, eğitim yetersizliği, maddi yokluk ve kaynakların haksız dağıtımı gibi problemlerin üstesinden gelme amaçlanmaktadır.

about_motherchild

Anne ve Çocuk Sağlığı


about_motherchild3
Rotary, zor koşullardaki anne ve çocukların hayatlarına sağlıklı olarak devam edebilmeleri için daha iyi sağlık hizmetlerine ulaşmasına katkıda bulunmak için çalışır. Her yıl beş yaşın altındaki yaklaşık 6 milyon çocuk; yanlış beslenme, yetersiz sağlık bakımı ve hijyen koşullarına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir ve bunun engellenmesi mümkündür. Eğitim, bağışıklık güçlendirme, doğum kitleri ve mobil klinikler Rotary'nin sağladığı imkanlardan bazılarıdır. Anneden çocuğa geçen HIV virüsünün engellenmesi, emzirmenin önemi ve hastalıklara karşı korunmayı içeren eğitimler verilerek bilinçlenme amaçlanmaktadır.

about_disease3

Hastalıkların Önlenmesi


about_disease2
Sağlığımız herşeyimizdir. Dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon insan en temel sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Doğru ve yeterli tedavinin herkesin hakkı olduğunu inanıyoruz. Hastalıkların sebep olduğu maddi ve manevi zorluklardan dolayı önlenmeleri ve tedavi edilmeleri bizim için çok önemli. Büyük - küçük demeden tüm çabalarımızla; geçici klinikler kurarak, kan verme merkezleri hazırlayarak veya eğitim destekleri ile salgın ve kronik hastalıkların engellenmesi için çalışıyoruz. Hastaların, doktorların ve hükümetlerin bir araya gelebildiği bir yapı oluşturuyoruz. Malaria, HIV / AIDS, Alzheimer, MS, diyabet ve çocuk felci gibi hastalıklar Rotary'nın savaştıkları arasındadır.

about_water

Temiz Su ve Sanitasyon


about_water3
Temiz su, sanitasyon ve hijyen eğitimi sağlıklı bir çevre ve verimli bir hayatın temellerini oluşturur. Temiz su sayesinde, su kaynaklı hastalıkların oluşumu önlendiği gibi çocukların hastalanmasının önüne geçilbilecek ve okullarına düzenli gitmeleri mümkün olur. Anneler su taşımaya ayırmak zorunda kaldıkları zamanı aileleri ilgilenmeye ayırabilir. Su, sanitasyon ve hijyen (WASH) programları ile Rotary, destekçileri sayesinde kaynakları ulaşılabilir kılmakta ve eğitim aşılayarak uzun dönem fayda sağlayacak değişikliklere imza atabilmektedir.

about_economy5

Yerel Ekonomi Desteği


about_economy3
Dünya üzerinde yaklaşık 800 milyon insan, günlük 1.90 $ gibi bir kaynak ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Rotary üyeleri, yoksulluğa karşı sürdürülebilir çözümler üretmek konusunda azimlidir. Rotary Kuruluşu; yerel girişimcilerin güçlenmesi ve geri kalmış ülkelerde özellikle kadınların aktif rol alması için çalışmaktadır. Bireyleri ve toplulukları geliştirici eğitimler verilmesi için çalışılmakta ve sosyo-ekonomik anlamda güç kazanılması için girişimler sürekli hale getirilmeye çalışılmaktadır.

about_education3

Eğitim Desteği


about_education2
Dünya nüfusunun %17'sine denk gelen 15 yaşın üzerindeki yaklaşık 775 milyon kişinin okuma yazması yok. Rotary'nin amacı temel eğitim ve okur-yazarlık oranını arttırmak, yetişkin eğitimsizliğini ortadan kaldırmak ve eğitimdeki cinsel ayrımcılığa engel olmaktır. Verdiği burslar, toplumsal alanda etkili olabilmesi için ilham verici eğitim altyapısı oluşturulmuş öğretmenlerin yetiştirilmesi, mültecilere eğitim verilmesi ve köleliğe karşı mücadele ile Rotary bu açığın kalıcı olarak kapanabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır.