Hakkımızda

 
 
 

Rotary; Misyonumuz & Bakış Açımız

about_arrow

Rotary Misyonu


iyi Niyet ve Dostluk / Meslekte Yüksek Ahlaki Standart / Dostluk ve Mesleklerimizin Toplum ve İnsanlığa Hizmet Sayılması / Barış Fırsatı / Uluslararası Dostluk & Anlayış / Anlaşmazlıkların Çözümü
Rotary; global bir vizyon içerisinde barış ve iyi niyetin korunması ve yerleşmesi ilkesi ile çalışan, gayret gösteren üyelerin (Rotaryen) yer aldığı; kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Tüm meslek kollarının, insanlığa ahlak standartları dahilinde faydalı olmak için çalışmasını hedefleyerek bu yolda yürümeye devam etmektedir.
Rotary;

- Bireylerin daha proaktif bir çevre içinde olmasını,
- Mesleklerinde her zaman daha iyiyi hedeflemelerini,
- Bireysel faydalı olma ve ileriye dönük hareket etme bilincini toplumsal olarak yaymak için çalışmayı,
- Uzun süreli ve faydalı dostlukların oluşmasını sağlayacak temellerin atılmasını,

- Evrensel bir düşünce yapısına sahip olması sayesinde uluslar arası alanda yarar sağlayan projeler gerçekleştirilmesini,
- Şeffaf ve toplum bilinçli bir davranış alt yapısı ile faaliyetler yürütülmesini,
- Sosyal sorumluluğun bireyler ve toplum arasında kabul görmüş bir sürekli standart olarak yerleşmesini teşvik eder.


about_justice

Dörtlü Özdenetim


Gerçeğe Uygun Mu? / İlgililerin Tümü İçin Adil Mi? / İyi Niyet ve Daha İyi Dostlukları Sağlayacak Mı? / İlgililerin Tümü İçin Yararlı Mı?
Başkanımızın Mesajı

Kulüp başkanımızdan güncel mesaj ve değerlendirmeler.

Daha fazlası

Kulüp Sekreterimizden

Kulübümüzün aktivite ve projelerine dair.

Daha fazlası