Global Projeler

Hayat İçin Su

Bu global proje kapsamında Mısır'ın Fayoum bölgesine bağlı Tameya kırsalı köylerinde temiz suya erişimi olmayan halkın ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.
2011 yılından bu yana Mısır'ın içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullardan dolayı gelir seviyesi evlerine su altyapısı sağlanması için gereken bedelleri karşılamaya yeterli olmayan çok sayıda aile bulunmaktadır. Proje kapsamında bu ailelerin temiz suya kavuşması, günlük hayatı zorlaştıran ilkel su taşıma koşullarından kurtulmaları ve olası salgın hastalıkların ve bunların çocuklar üzerinde yaratabileceği etkilerin bertaraf edilmesi ilk aşamadaki odak noktalarıdır.
Suyun hem tedariği hem de kullanım eğitiminin verilmesi projenin devamlılığı ve sağlayacağı fayda bakımından önem arz etmektedir.
projects_global_2

projects_global_3
projects_global_4